>> >> :סקר- האם הערוץ הישראלי צריך לשדר חדשות יומיות באנגלית


:סקר- האם הערוץ הישראלי צריך לשדר חדשות יומיות באנגלית

תצוגת פרטי סקר

סקר- כיצד הייתם רוצים שהערוץ הישראלי ינהג בזמן אירוע בטחוני בישראל:

תצוגת פרטי סקר

test

title

QQQQQ

a1

a2