היסטוריית שידורים

שש - אמנון לוי

">
ש. חוזר41 פרק אקטואליה
שש - אמנון לוי

שש - אמנון לוי

">
ש. חוזר41 פרק אקטואליה
שש - אמנון לוי

פותחים יום

">
ש. חוזר41 פרק לייף סטייל
פותחים יום

היום שהיה

היום שהיה" במהדורה חדשה ומורחבת - גיא זהר ממשיך לסכם את כל אירועי היום שהיה עם כל הפינות המוכרות, ועם פרק כלכלי נרחב, והרחבה של הרצועה הסאטירית "המועדון".

">
ש. חוזר41 פרק אקטואליה
היום שהיה

היום שהיה" במהדורה חדשה ומורחבת - גיא זהר ממשיך לסכם את כל אירועי היום שהיה עם כל הפינות המוכרות, ועם פרק כלכלי נרחב, והרחבה של הרצועה הסאטירית "המועדון".