>> תכניות

יהדות

טוקר בשישי

תוכנית אירוח בהנחיית מנחם טוקר. המביאה למסך את הנושאים החמים בישראל.